Tętnowski
Development
sp. z o.o.

Działa na krakowskim rynku realizując z powodzeniem przedsięwzięcia developerskie od 2003 roku. Nasza firma zajmuje się również pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na terenie Krakowa i okolic. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów w 2010 r., poszerzyliśmy swoją ofertę o obsługę związaną z zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi.
Tętnowski Development to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej istnienie regulują przepisy kodeksu handlowego, co gwarantuje pewność i stabilność prawną. Od początku działalności staramy się promować pozytywne wartości, wiedzę i wysokie standardy. Klienci naszej firmy mogą liczyć na rzetelną i profesjonalną obsługę przez osoby posiadające licencje zawodowe uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami a także pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zapraszamy do współpracy

Nasza oferta dla Twojej nieruchomości

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

 • Rejestracja nowej Wspólnoty, uzyskanie numeru NIP i REGON
 • Przejęcie nieruchomości, sporządzanie protokołu
 • Ubezpieczenie budynków
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku i terenu zewnętrznego
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut)
 • Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców
 • Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości)
 • Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujących dany lokal
 • Prowadzenie korespondencji związanej z zarządzaniem nieruchomością

Obsługa techniczna

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane
 • Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku
 • Przygotowywanie planów remontowych
 • Realizacja planów remontów zgodnie z podjętą uchwałą
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów
 • Bieżące informowanie zarządu I członków Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych

Obsługa finansowo-księgowa

 • Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń przez ten rachunek
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządów nieruchomością wspólną
 • Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego
 • Przechowywanie dokumentacji finansowej i księgowej
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu – program LokaleNet
 • Windykacja należności
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym
 • Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów

0 m2

lokali biurowych, usługowych i hoteli

0 %

zaangażowania w rozwiązanie Twoich spraw

0 lat

na rynku